Speelregels

Reglement                                                                                                                                       versie januari 2018

In onze speeltuin werken vrijwilligers, waardeer hun inzet met respect. Door naleving van het reglement draagt u bij aan een veilige en vriendelijke speeltuin.

1.     Openings- en sluitingstijden

Van Pasen t/m eind September

Schoolperiode        ma, di, do, vrij       15.00 - 18.00 uur

                                  wo, zat                    13.00 - 17.00 uur

Zondag is gesloten tenzij een beheerder met mooi weer openmaakt dan wordt dit op Facebook bekend gemaakt.

Vakantieperiode                                     13.00 – 18.00 uur

Bij slecht weer zal de speeltuin gesloten zijn of gesloten worden. Bij sluiting is het de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers om hun kinderen op te vangen en niet van de beheerders.

 

2.     Kosten

Gezinsbijdrage per jaar 25 euro (Dit geeft toegang tot alle 4 de hoensbroekse speeltuinen)

Losse entree per kind per dag 1,50 euro

 

3.     Leeftijd

De speeltuin is geschikt voor kinderen van 2 t/m 12 jaar (13 jaar als kinderen in de loop van dit seizoen jarig worden).  Onder de 2 jaar geen bijdrage.

 

4.     Begeleiding

Kinderen tot 6 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding. Ouders of begleiders blijven altijd verantwoordelijk voor de kinderen.

 

5.     Honden zijn niet toegestaan.

 

6.     Het wordt niet getolereerd dat er alcohol gedronken en/of drugs gebruikt wordt tijdens het bezoek aan de speeltuin.

 

7.     Gedragsregels bij ongeoorloofd gedrag of meermalige waarschuwingen kan men uit de speeltuin worden verwezen (bv verbaal/ non-verbale agressie of vandalisme, pesterijen worden niet toegestaan) Uitwijzing kan plaatsvinden op basis van een dag een week of nog langer.

 

Houdt rekening met andere kinderen; het is verboden om andere kinderen opzettelijk in gevaar te brengen tijdens het gebruik van speeltoestellen en/of het zwembad

 

8.     We streven ernaar onze speeltuin zo schoon mogelijk te houden, er wordt daarom van iedereen verwacht dat men plastic, papier, etensresten en ander afval in de daarvoor bestemde prullenbakken deponeert. Voor rokers zijn er asbakken verkrijgbaar.

 

9.     Er is altijd een beheerder aanwezig om het speelgebeuren zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Aanwijzingen dienen zonder discussie te worden nageleefd.

 

10.  De beheerders hebben het recht ten alle tijden, om gebruikers van de speeltuin terecht te wijzen of te verwijderen.

 

11.  Scholen en andere openbare instellingen

buiten gangbare tijden blijft de begeleiding van de kinderen verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid. Verder moet de begeleiding toezien, dat de speeltoestellen op de juiste manier gebruikt worden en dat de groep de speeltuin verlaten heeft voor de officiele openingstijden.

 

12.  Zwembad

Het zwembad wordt alleen geopend als er voldoende toezicht aanwezig is.

Het gedeelte rond het zwembad mag alleen betreden worden zonder schoenen (geen schoenen  of waterschoenen) en met zwemkleding. Duiken is verboden.

 

13.  Het bestuur of de beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal schade aan eigendommen of letsel. In geval van diefstal, vandalism of wangedrag schakelen wij de politie in.

 

14.  Men dient zich te houden aan dit reglement; in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Wij wensen iedereen veel speelplezier

Het bestuur.